Czy mobbing to sytuacja bez wyjścia?

detektywMobbing. Pojęcie stosunkowo nowe i coraz częściej pojawiające się w mediach. Niestety faktem jest, iż zjawisko mobbingu, czy inaczej prześladowania podwładnego lub pracownika w miejscu pracy, nie pojawiło się wczoraj. Według detektywa niepokojące także to, iż w polskich firmach to patologia coraz częściej  występująca.

Znamienną cechą mobbingu jest jego publiczny charakter. Mobber, czyli osoba stosująca mobbing, ucieka się do przeróżnych działań.  Krytykowanie, groźby zwolnienia z pracy, czy wulgarne wyrażenia to tylko niektóre z nich. Mają one na celu ośmieszenie pracownika, umniejszenie jego poczucia własnej wartości, stworzenie wobec niego negatywnego nastawienia pozostałych współpracowników, a wreszcie także i pozbycie się go z pracy.

Detektyw zaznacza, że ofiarami mobbingu padają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bez względu na wiek, czy rodzaj zajmowanego stanowiska.  W znacznej części zachowania prześladowcze dotyczą poszczególnych jednostek, a nie całych grup pracowniczych. Mobberem natomiast może być nie tylko pracodawca, ale i przełożony, czy nawet współpracownik.

Pocieszający jest jednak fakt, iż prześladowcy nie są w świetle prawa bezkarni. Trzeba podkreślić również to, że pracodawca zobligowany jest do przeciwdziałania mobbingowi. Stąd też poszkodowani mogą na przykład złożyć pozew do sądu pracy o odszkodowanie, czy napisać skargę do Państwowej Inspekcji Pracy oraz ubiegać się o odszkodowanie pieniężne.

To wszystko wymaga jednak zgromadzenia dowodów obarczających mobbera, co nie zawsze jest sprawą prostą. W takiej sytuacji niezwykle pomocy okazuje się być detektyw Warszawa.

Biuro Detektywistyczne Rangotis dostępne pod adresem internetowym http://www.detektyw.com.pl/ fachowo, dyskretnie oraz przy użyciu najnowszych środków technicznych i technik śledczych, gromadzi materiał wykazujący winę dręczyciela, na przykład w postaci filmów, czy zarejestrowanych rozmów.

Z uwagi na niezwykle delikatną i trudną specyfikę owej problematyki, wszelkie działania poprzedza dogłębna analiza problemu i rozmowa z ofiarą, a każda sprawa zwieńczona jest dostarczeniem szczegółowego raportu wraz z dokumentacją dowodową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge