Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pomoże małym przedsiębiorcom

Małe oraz średnie firmy otrzymają nowe wsparcie ze strony Polskiej Organizacji Wzrostu Przedsiębiorczości, a zapowiedziała je Wiceprezes Teresa Kubas-Hul. Na czym będzie polegać owa pomoc? Przy zastosowaniu kapitałów unijnych przewidzianych dla naszego kraju na lata 2014-2020, PARP chce wspomóc małe i średnie marki w wejściu na Giełdę Papierów Wartościowych. Pomoc taka kierowana będzie także do młodych ludzi chcących dopiero zacząć swoją działalność, a warunkiem ma być nowatorski projekt. Krajowe projekty informacyjne rozdzielające nowe kapitały unijne które będzie obsługiwać PARP to „Wiedza Edukacja Rozwój”, „Polska Wschodnia” i „Inteligentny Rozwój”.

Małe i średnie firmy są w Polsce w znikomej ilości obecne na giełdzie, a taka obecność to przede wszystkim zorganizowanie źródeł finansowania przedsiębiorstwa z innego źródła niżeli np. z banków. Firma, która zostanie zatwierdzona do obrotu giełdowego musi wyemitować akcje i stąd czerpie finanse na wzrost. Oczywiście wiąże się to z poniesieniem określonych kosztów jak chociażby wynagrodzenia dla korporacji konsultacyjnych lub opłaty związane ze określonymi usługami giełdowymi i co najistotniejsze dopuszczenie do współudziału wszystkich nabywców akcji (proporcjonalnie do pakietów które nabyli), jednak i tak są to niższe wydatki niżeli w przypadku zaciągnięcia długu bankowego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z warszawską Giełdą Papierów Wartościowych chcą wesprzeć małe oraz średnie firmy poprzez zapłacenie kosztów przygotowania dokumentacji potrzebnej do debiutu giełdowego oraz prowadzić działalność komunikacyjną pokazującą korzyści wynikające z obecności spółki na giełdzie. Środki przeznaczane na ów projekt będą pochodzić z programu „Inteligentny Rozwój”, sukcesora ówczesnej „Innowacyjnej Gospodarki”, chociaż ich wielkość ciągle jeszcze jest w fazie rozmów z Komisją Europejską.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge